REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ " I like this belt „ SPONSOROWANEGO PRZEZ SKLEP INTERNETOWY: Black Dots street wear1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą " I like this belt „ (dalej zwanego: „Konkursem”) jest Black Dots Street Wear.
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej sklep..blackdots.pl
1.4. Uczestnikiem Konkursu  może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby współpracujące przy organizacji Konkursu.
1.6 Konkurs skierowany jest do osób które polubiły stronę – fanpage - https://www.facebook.com/BlackDotsStreetWear

 na portalu społecznościowym  www.facebook.com i udostępniły informację/baner o konkursie na swoim statusie.

 
2. TERMINY OBOWIĄZYWANIA KONKURSU

2.1 Konkurs będzie ogłoszony na fanpage’u w dniu 21.06.2013 r.

2.2 Ostatecznym terminem polubienia fanpage’ów i udostępnienia go w swoim statusie oraz  nadsyłania odpowiedzi jest 20.06,2013 do północy.
2.3 Rozwiązanie Konkursu i ogłoszenie imienia i nazwiska zwycięzcy Konkursu nastąpi na łamach bloga i fanpage’u w dniu 21.06.2013

3. ZASADY ZGŁASZANIA TEKSTU NA KONKURS. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

3.1 Zadanie konkursowe: Proszę wybrać z oferty sklepu blackdotsbrand.com/shop jeden pasek, który chcielibyście wygrać. Zwycięzca wyłoniony w trybie losowania otrzyma te, które wskazał. Odpowiedzi mogą być nadsyłane w dniach 18.06-20.06.2013 do północy.

3.2 W konkursie biorą udział tylko prawidłowe odpowiedzi.
3.3 Aby wziąć udział w Konkursie należy:

- polubić stronę https://www.facebook.com/BlackDotsStreetWear

- zdjęcie/ baner informujący o konkursie na swoim statusie

oraz zaakceptować regulamin Konkursu.
3.4 Uczestnik Konkursu może nadesłać odpowiedź do Konkursu jeden raz . 

PRZEBIEG KONKURSU ORAZ ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

4.1 Jury Konkursu w składzie:
Krzysztof Rosiak – Przewodniczący, spośród  nadesłanych prawidłowo odpowiedzi rozlosuje nagrodę.
4.2 Wynik zostanie ogłoszony na stronie:

- https://www.facebook.com/BlackDotsStreetWear

O wyniku droga emailową zostanie powiadomiony jedynie jego zwycięzca.
4.3  Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.
4.4 Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora Konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Podanie danych jest dobrowolne.

5. NAGRODY

5.1 W Konkursie przyznawana jest główna nagroda – pasek z oferty sklepu Black Dots wskazane przez zwycięzcę w odpowiedzi na zadanie konkursowe, zostanie ona rozlosowana wśród nadesłanych prawidłowo odpowiedzi, przy jednoczesnym spełnieniu dodatkowych warunków konkursu,

- udostępnić zdjęcie/baner informujący o konkursie na swoim statusie
5.4 Nagroda ufundowana jest  przez Sponsora Konkursu Black Dots

5.5 Laureat/ka Konkursu powiadomiony/a  zostanie o wygranej poczte elektroniczną email najpóźniej w ciągu 3 dni od daty rozwiązania Konkursu

5.6 Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy paczką pocztowa (na terenie Polski) w terminie do dnia 28.06.2013 roku

5.7 W przypadku, nie podjęcia przez laureata paczki pocztowej w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji laureata, prawo do nagrody wygasa.
5.8 Organizator zastrzega, że nagroda nie podlega zamianie na ich równowartość pieniężną, jeśli ma to zastosowanie.

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1 Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 40 dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj. od ogłoszenia wyników Konkursu w formie wiadomości email na adres brand@blackdots.pl
6.2 Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 
6.3 Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 
6.4 Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję w formie zwrotnego emaila na adres z którego Organizator otrzymał wiadomość będąca reklamacją.

 

-Idzie+wiosna-+Freshhome.pl-HD from Fresh Home on Vimeo.

Nasz sklep internetowy używa informacji zapisanych za pomocą plików Cookies, między innymi w celu umożliwienia logowania do systemu, zapewnienia prawidłowego działania schowka, koszyka i mechanizmu składania zamówień, statystyk oraz dostosowania strony do preferencji użytkownika. Więcej informacji - w tym pomoc jak zablokować cookies na naszej stronie - znajdą Państwo w polityce prywatności.